Rekisteriseloste

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 6.7.2016

1.     Rekisterinpitäjä: Herättäjän Kirjakauppa Oy, Y-tunnus: 1745443-9, Kosolankatu 1, 62100 Lapua

2.     Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö: Saara Lundahl, puh. (06) 433 5719

3.     Rekisterin nimi: Herättäjän Kirjakaupan käyttäjärekisteri

4.     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Herättäjän Kirjakaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5.     Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: asiakkaan nimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotapahtumatietoja.

6.     Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisterinpitäjä rekisteröi Herättäjän Kirjakaupan verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7.     Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8.     Rekisterin suojauksen periaatteet: Herättäjän Kirjakaupan verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9.     Rekisteröidyn kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10.  Rekisteröidyn tarkastus-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11.  Tiedon korjaaminen: Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Poista Google Analytics -seuranta käytöstä napsauttamalla tätä